Bouwen op z’n Houtens

20 maart 2018 

Erik van de Graaf, directeur van CZP Investments, geeft zijn visie op de bouwopgave van de gemeente Houten in een interview met Anneke Dubbink, raadslid en fractievoorzitter voor de PvdA in Houten.

“Ik snap heel goed dat mensen spreken van het ‘DNA van Houten’, waarbij het heel belangrijk is om te definiëren wat dat DNA inhoudt; het gaat in mijn visie onder meer om een combinatie van een unieke fietsinfrastructuur, veel groen in en om Houten en wijkgericht bouwen, ” vertelt Erik  “Ik kom in veel steden en dorpen in Nederland en Houten is echt 

herkenbaar en onderscheidbaar van andere gemeenten.” Bij een nieuwe bouwopgave is het van belang om die herkenbaarheid te borgen.

"Mijn stellige overtuiging is dat wanneer je een stevige bouwambitie hebt, je als gemeente zelf aan het stuur moet blijven om de stedenbouwkundige kwaliteit te waarborgen. Dan blijf je als gemeente, op de lange termijn, die aantrekkelijke gemeente waar het goed wonen is.”

Lees hier het hele artikel op de website van PvdA Houten.

<