Meer aandacht... voor historie

Herontwikkeling De Kleine en Grote Geer

Houten

Recent is CZP Investments door de gemeente Houten uit meerdere partijen geselecteerd om de herontwikkeling van de locatie De Kleine en Grote Geer ter hand te nemen. Inmiddels is met de gemeente een koopovereenkomst voor deze locatie gesloten.

Op deze unieke plek bevinden zich twee boerderijen die beide de gemeentelijke monumentenstatus hebben. Deze zullen worden gerestaureerd en gerenoveerd. De Grote Geer zal worden omgevormd tot gezinshuis, hierover binnenkort meer info. Daarnaast zullen op de locatie en in de Kleine Geer nieuwbouwwoningen in de vrije koopsector worden gerealiseerd, die qua architectuur en verschijning een aanvulling vormen op de reeds aanwezige monumenten. De gehele ontwikkeling zal in het teken staan van verregaande duurzaamheid.

Op 26 juni 2018 is CZP Investments gestart met een participatiebijeenkomst voor de omwonenden om hun aanbevelingen, aandachtspunten en wensen ten aanzien van deze unieke plek te vernemen. Dit zal na de zomer leiden tot een concreet ontwerpvoorstel. De prognose is dat de bouw start in het eerste kwartaal van 2019.

Bekijk hier meer informatie over dit unieke project.

add
add
add
add
<