Flora en Fauna Huismussentil

29 november 2019 

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning van het project De Geer liggen momenteel ter inzage. Onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan is het beschermen van de huismussen. Hiervoor is het afgelopen jaar een aanvullend ecologisch onderzoek uitgevoerd.

In oktober 2019 is het ecologisch onderzoek afgerond. Uit het onderzoek kwam naar voren  dat in de bestaande daken van de twee voormalige boerderijen diverse huismussen hun nest gemaakt hebben. Door de renovatie van de boerderijen, waarbij o.a. de isolatie van het dak verbeterd wordt, verdwijnen deze nestplekken. Daarom zijn er drie huismussentillen met in totaal 54 nestkasten en bijbehorende lage hagen geplaatst in de nabije omgeving van de Snoeksloot 62-64. Dit zijn meer nesten dan nu in de daken zitten. CZP Investments B.V. en de Gemeente Houten, hebben hiervoor gekozen om zo een extra bijdrage te leveren aan de bevordering van de biodiversiteit in de omgeving.

De huismussentil (zie afbeelding) voldoet aan de vereisten m.b.t. duurzaamheid, nestruimte en veiligheid tegen natuurlijke vijanden. Door lage hagen te plaatsen is er altijd voeding voor de huismussen dicht bij de nesten aanwezig. De huismussentillen worden in het verlengde van het projectgebied richting de Kooikersplas geplaatst. De huismus hoeft dan slechts één keer te verhuizen.  

 

add
add
<